Business
Speed Dating...

 

czyli serie bezpośrednich, indywidualnych spotkań dostawców
z największymi odbiorcami w Polsce

Supplier-FBF-2020.png
BSD.jpg
 

Food Business Forum to nie tylko spotkanie w znakomitym gronie przedstawicieli branży, prelekcje i dyskusje panelowe, ale również wyjątkowe miejsce bezpośrednich spotkań i kontaktów biznesowych. Forum tradycyjnie już towarzyszy Business Speed Dating.

To specjalna strefa indywidualnych, szybkich i rzeczowych spotkań, w której do dyspozycji dostawców produktów, urządzeń lub usług obecni są "kupcy" odpowiedzialni za zaopatrzenie, wyposażenie inwestycje i modernizacje w największych sieciach gastronomicznych i dużych restauracjach.


To jedyna w roku okazja  - REALNA SZANSA NA KONTRAKT ROKU - do nawiązania bezpośrednich relacji i wymiany informacji na temat możliwości współpracy z osobami decyzyjnymi w kwestii zakupów i rozwoju u największych odbiorców w Polsce.  To również szansa na zdobycie nagrody w prestiżowym konkursie SUPPLIER OF THE YEAR

FBFB SUP2020.jpg